*לצפייה בעבודות, לחץ על ההזמנה

.

התבוננות אנלוגית במרקמים אורגניים שונים, כחלק מחיפוש וחקר של אדריכלות אורבנית.

An analogical contemplation of various organic textures, as part of an exploration and study of urban architecture.

שכבות של אינפורמציה משתלבות אלו באלו, ויוצרות טקסטורות חדשות המשתנות חליפות, המשפיעות על קריאת המרחב, נוכח משב רוח הזמן.

Layers of information merge with each other, creating new textures that change attire, influencing spatial perception, along the gust of time.

התבוננות זו פותחת צוהר למשחק קריאטיבי בין שמים וארץ, חלוקי נחל ועננים במסעם, ירח וכוכבים במפגש עם שדה שיבולים מצהיב, מרקם הסלע מול גלי הים המלטפים את החוף.

This contemplation opens a skylight of creative play between earth and sky, pebbles and clouds on their journeys, moon and stars meeting the yellowing ears of grain, texture of boulder against the waves of the sea lapping the beach.

***

***

טכניקה מעורבת על קנבס

Mixed technique on canvas

צילומי טבע מעובדים במחשב

Photographs of nature processed on computer

אלמנטים טבעיים המתמזגים אלה באלה ליצירה חדשה

Natural elements merging to form a new creation

טקסטורות, צבעים, רגעים של הוויה.

Textures, colors, moments of existence.