אילת שלו :  אדריכלית AA Diploma   

 

למדה את אמנות ה Feng Shui ממומחים שונים לנושא:

Grand Master Yap Chen Hai  - Malaysia

Master Joseph Yu   -  Canada

Derek Walters   -  U.K.

Jon Sandifer   (9 Star Ki)    - U.K.       

Richard Creightmore  (Earth Energy) U.K.

אמנית פנג שווי משנת 1998

יעוץ פנג שווי לעסקים ובתים פרטיים

העברת קורסים וסדנאות במסגרות שונות:

האוניברסיטה הפתוחה ירושלים

באקדמיה הישראלית לפנג שווי (משנת 2000)

בית ברל

ובמסגרות פרטיות.