פנג שווי היא אמנות סינית עתיקה של סידור המרחב והינה תפיסה הוליסטית הנוגעת לכל תחומי החיים.

המשמעות המילולית של "פנג שווי" היא "רוח" ו"מים"', אולם גישה זו כוללת את כל סוגי האנרגיות הקוסמיות, הנראות והנסתרות. בעוד שה"שווי"  (מים) מיצג בעיקר את איכויות החומר והכוחות הטמונים בו, ה"פנג" (רוח) מתפרש על איכויותיו המוחשיים והמופשטים כאחד- רוח במובן של סירקולציה וכן תכנים רוחניים.

תורה זו התפתחה בסין לפני כ4000 שנה, ומבוססת, כמו תרבויות אחרות קדומות, על ההבנה שהאדם הינו חלק בלתי נפרד מהטבע וחוקיו, תבונה אשר מהווה את הבסיס לחיים בכללותם .

העיקרון המנחה הוא לחיות בהרמוניה עם הסביבה תוך חיזוק גורמי אנרגיות חיוביות והחלשת השפעת גורמי האנרגיות השליליות, ליצירת מרחב מחיה מאוזן. יישום עקרון זה מביא לשינוי חיובי באספקטים שונים בחיים, כגון: שגשוג כלכלי ואישי, חיזוק שלוות הנפש, שיפור הבריאות, ועוד.

הפנג שווי מבוסס על קריאת נתוני השטח, מיקום המבנה, האינדיבידואל, כיווני הרוחות, זרימת המים ומימד הזמן.